Początek istnienia Orkiestry Dętej z Milówki datuje się na rok 1909. Od pierwszych lat swojej działalności orkiestra uświetniała wiele uroczystości religijnych i patriotycznych. Służąc społeczeństwu, wnet stała się chlubą całej gminy Milówka. Pierwszą orkiestrę wtedy strażacką założyli: prezes Józef Szneider, naczelnik Franciszek, Zyzak, nauczyciel Stanisław Milewski, zastępca naczelnika straży Michał Jeleśniański oraz Kazimierz Kierszonek, który został kierownikiem orkiestry. Koszt wszystkich instrumentów wyniósł wówczas 1800 koron. Orkiestrę prowadzili także: organista Fabiańczyk, Maksymilian Kasperlik oraz kierownik szkoły w Nieledwi kpt.„Wiśniewski”.

W latach 20-tych do orkiestry należeli: kapelmistrz- M. Kasperlik, zastępca- Franciszek Gawęda oraz: Stanisław Sobel, Roman Stopka, Stanisław Brączek, Franciszek Tyc, Jan Śleziak, Karol Ciupka, Konrad Grzegorzek, Tomasz Dróżdż, Ludwik Wicher, Mieczysław i Kazimierz Wójtowicze (bracia bliźniacy). W latach 1919-1938 orkiestra cieszyła się ogromnym powodzeniem, dlatego też wstępowali do niej nowi członkowie. Byli wśród nich: Stanisław Baran, Mieczysław Dróżdż, Tomasz i Stanisław Gabryelowie, Andrzej Golec, Michał Jeleśniański, Teofil Kaufman, Franc Matuszny, Władysław Michalski, Stańco, Józef Szczotka, Józef Wójtowicz, Antoni Zawada. W latach 50-tych członkami orkiestry z Milówki byli: Stanisław Biegun, Karol Grzegorzek, Jan Talik, Tadeusz Kasperek, Stanisław Skowron, Władysław Kuśnierz, Stanisław Bieniek, Tomasz Dróżdż , Stanisław Maślanka, Jan Ciupka, Feliks Miodoński, Helena Tyc, Franciszka Motyka, Bolesław Kąkol, Józef Kąkol, Franciszek Pawlus, Michał Grzegorzek, Antoni Motyka, Stefan Golec ojciec braci Golców, Jan Ciupka.

Na początku lat 60 - tych z różnych przyczyn orkiestra przestała formalnie istnieć. Społeczeństwo, ceniące jej zasługi i przyzwyczajone do jej obecności w życiu kulturalnym, domagało się jej reaktywowania. Roli tej podjął się w 1968 roku Kazimierz Boryś - zawiadowca stacji PKP w Milówce, człowiek, którego zasług nie sposób przecenić. Był on nie tylko założycielem orkiestry, ale także wspaniałym wychowawcą i opiekunem młodych ludzi. Jego postawa pełna życzliwości, wyrozumiałości i zaangażowania sprawiła, że wielu chłopców, uczniów szkoły podstawowej, zaczęło naukę muzyki oraz gry na instrumentach. W początkowej fazie cenną pomocą służył mu Jan Jeleśniański. W nauce gry na instrumentach założycielowi Kazimierzowi Borysiowi pomagał także Alojzy Krawczyk - kapelmistrz orkiestry górniczej Kopalni Silesja, który został głównym instruktorem młodzieżowej orkiestry. Jednak właściwego szlifu artystycznego nadała orkiestrze pani mgr Irena Zając. Była dyrygentem, prowadziła próby zespołu. W dużej mierze jej zasługą są późniejsze sukcesy orkiestry w skali kraju. Pierwszy publiczny występ młodzieżowej orkiestry dętej odbył się w szkole w Milówce z okazji Dnia Nauczyciela w roku 1969, a w roku 1970 zdobyła ona I miejsce w eliminacjach zespołów artystycznych szkół podstawowych powiatu żywieckiego.

Członkami orkiestry w tym okresie byli między innymi Henryk i Ludwik Kuśnierz, Zbigniew, Andrzej i Sylwester Białoń, Józef Bednarz obecny wójt Milówki, Józef Biegun, Józef Kąkol, Ryszard Wróbel, Zygmunt i Józef Grzegorzek, Wacław i Marian Skowron, Wiesław Boryś, Władysław Dróżdz, Bogusław Gawęda, Andrzej Kubica, Piotr Tlałka, Andrzej Szczotka, Stanisław i Kazimierz Krajcarz. W trudnym dla orkiestry czasie po odejściu pana Borysia zespół poprowadził Józef Grzegorzek w latach 1974-1977 i od 1979-1987. Powołanie go do służby wojskowej w orkiestrze reprezentacyjnej spowodowało, że orkiestrę w latach 1977-1979 przeniesiono pod patronat LO w Milówce, a jej dyrygentem został Jerzy Lizak. Orkiestra uświetniała uroczystości środowiskowe oraz kościelne, których nie przerwał nawet stan wojenny.

Największy rozwój orkiestry nastąpił w latach 90-tych. Od września 1987 roku instruktorem i kapelmistrzem orkiestry został Czesław Szczotka. Odpowiednio przeprowadzony nabór i szkolenie spowodowały, że liczba członków orkiestry, głównie dzieci oraz młodzieży, z roku na rok rosła. Obecnie orkiestra liczy ponad 50 osób. Bierze udział w różnych przeglądach i festiwalach orkiestr dętych, organizowanych przez powiat, województwo oraz Zarząd Główny Związku OSP RP, zajmując czołowe miejsca. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki „ Za Zasługi na Rzecz Upowszechniania Kultury ”. Uświetnia uroczystości gminne, państwowe oraz kościelne. Koncertowała także poza granicami naszego kraju – na Słowacji w ramach „ Dni Kultury Polskiej ”,w Watykanie dla Ojca Świętego z okazji 22 rocznicy pontyfikatu, w Lineburgu w ramach „Dni Saksonii”, na Węgrzech, Komptendorf na Festiwalu Orkiestr w Niemczech. W rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II orkiestra wraz z chórem z Milówki zorganizowała koncert, by uczcić wybór Karola Wojtyły na Papieża. Kolejny koncert został zorganizowany w rocznicę śmierci papieża w którym wziął udział Chór Państwowej Szkoły Muzycznej z Wadowic pod batutą Elwiry Zając, z którym orkiestra nagrała płytę wydaną w 2007 roku. Repertuar orkiestry jest bardzo różnorodny, począwszy od muzyki marszowej, rozrywkowej po klasyczną i jazzową. Zaszczytem dla jej działalności jest fakt, że pierwsze kroki muzyczne stawiali tu sławni w całej Polsce bracia Łukasz i Paweł Golcowie.

Grupa mażoretek powstała w roku 1995. Od początku swego istnienia towarzyszyła orkiestrze podczas przemarszy oraz koncertów, a także brała udział w konkursach i przeglądach. W roku 2003 został przeprowadzony ponowny nabór do grupy tanecznej gdzie prowadzącą została Ewelina Neznal. W dniu dzisiejszym nad oprawą taneczną formacji czuwa Sabina Tyc i Gabriela Wandzel , a tamburmajorką została Angelika Niedośpiał. Dziewczyny czynnie biorą udział w konkursach oraz przeglądach. Posiadają układy z pałeczką jak i z pomponami. Celem grupy jest szerzenie tańca mażoretkowego oraz upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży umiejętności tanecznych.

Chociaż wszystkie sukcesy orkiestry osiągane są dzięki systematycznej pracy jej członków, to słowa szczególnego uznania i podziękowania należą się kapelmistrzowi i opiekunowi zespołu – Czesławowi Szczotce. Bez jego pasji, fachowości, konsekwencji w działaniu i zaangażowania nie byłoby z pewnością tylu osiągnięć, wyróżnień i nagród, które zdobyła i nadal zdobywa orkiestra pod jego batutą.

<
Copyright ORKIESTRA DĘTA MILÓWKA 2013